Over ons

Privacyverklaring

Wij hechten er veel waarde aan dat uw privacy bij ons in goede handen is. We gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen.

We houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we
Langterm Assuradeuren B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Langterm Assuradeuren B.V. verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
  • Informatie over uw inkomen en uw beroep
  • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw schade- of strafrechtelijk verleden

Waarom hebben we uw gegevens nodig
Langterm Assuradeuren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voordat we een verzekering accepteren. Ook administreren we uw verzekeringen en handelen we eventuele schades voor u af. We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het nakomen van onze zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Langterm Assuradeuren B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij ons bent.

Als onze relatie eindigt, zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst (soort verzekering) die u met ons bent aangegaan. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens.

Waarom delen we uw gegevens
Langterm Assuradeuren B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeraar zijn of een met de overeenkomst samenhangende dienstverlener.

Welke rechten heeft u
U bent de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom heeft u vanuit de AVG een aantal rechten. U heeft het recht:

  • op inzage in en aanpassing van de gegevens die we van u verwerken;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen;
  • om uw gegevens niet langer te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming;
  • uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • op informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.

U wilt uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@langterm-assuradeuren.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij beveiligen uw gegevens
Langterm Assuradeuren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@langterm-assuradeuren.nl.