Over ons

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een klacht? Dan horen we dat graag. Elke uiting van ongenoegen van onze klanten over onze werkwijze, onze producten en/of diensten of over de informatie die we hebben verstrekt, zien wij als een klacht.

Hoe verloopt de melding en afhandeling van uw klacht

Stap 1: u kunt uw klacht melden bij uw contactpersoon/adviseur
Uw contactpersoon/adviseur behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw contactpersoon. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen.

Stap 2: u kunt uw klacht melden bij Langterm Assuradeuren B.V.
Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen.
Langterm Assuradeuren B.V.
T.a.v. De Directie
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam

Na ontvangst van uw klacht nemen we zo snel mogelijk contact met u op, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Wanneer dit ons niet lukt, informeren wij u hierover.

Stap 3: KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Leidt uw klacht niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-fklacht of 0900-3552248
E: info@kifid.nl
Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300004103.

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.