Over ons

Conflicterende situaties

Langterm Risicobeheer B.V. is een advies- en bemiddelingsbedrijf dat haar relaties adviseert en bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. Deze verzekeringen kan Langterm Risicobeheer B.V. onderbrengen bij verschillende verzekeraars, waaronder ook bij Langterm Assuradeuren B.V.

Langterm Assuradeuren B.V. is gevolmachtigd agent voor meerdere verzekeraars. Dit betekent dat wij namens die verzekeraars (volmachtgevers) binnen afgesproken kaders risico’s behandelen, accepteren en verwerken. Ook schades behandelen wij zelf. Dit doen wij uitsluitend voor Langterm Risicobeheer en enkele bij ons aangesloten kantoren.
Om efficiency redenen verrichten medewerkers van Langterm Risicobeheer B.V. werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van Langterm Assuradeuren B.V.

Wanneer is sprake van een conflicterende situatie?
Doordat medewerkers voor beide bedrijven werkzaamheden verrichten kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. Bijvoorbeeld:

  • Onterechte acceptatie of afwijzing van een risico;
  • Een te lage premie hanteren of extra korting verlenen;
  • Onterecht accepteren of afwijzen van een schade.

Ons beleid bij conflicterende situaties
Om te zorgen dat duidelijk is wie de rol van bemiddelaar en wie de rol van gevolmachtigde vervult, hebben wij het volgende beleid geformuleerd:

Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze advies- en bemiddelingsactiviteiten en onze volmacht activiteiten. De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid van Langterm Assuradeuren B.V.
Er zijn duidelijke afspraken vastgelegd in procedures en instructies over hoe te handelen bij het accepteren en wijzigen van verzekeringen en bij het behandelen van schades. Hier zijn duidelijke processtappen beschreven en controlemomenten vastgelegd.
Als procedures en instructies niet voldoende duidelijkheid geven over hoe gehandeld moet worden, dan beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
Deze beslist ook, eventueel na overleg met de verzekeraar(s) (volmachtgever(s)), als toch onduidelijkheid of twijfel blijft bestaan.