Calamiteiten: 010 - 447 90 90

Parklaan 3

3016 BA Rotterdam | 010 447 90 90

info@langterm-assuradeuren.nl

www.langterm-assuradeuren.nl

Privacy & AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Langterm Assuradeuren B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Langterm Assuradeuren B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Langterm Assuradeuren B.V. verstrekt. Langterm Assuradeuren B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM LANGTERM ASSURADEUREN GEGEVENS NODIG HEEFT
Langterm Assuradeuren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Langterm Assuradeuren B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LANGTERM ASSURADEUREN GEGEVENS BEWAART
Langterm Assuradeuren B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Langterm Assuradeuren B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@langterm-assuradeuren.nl. Langterm Assuradeuren B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Langterm Assuradeuren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Langterm Assuradeuren B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Langterm Assuradeuren B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Langterm Assuradeuren B.V. op via info@langterm-assuradeuren.nl. www.langterm-assuradeuren.nl is een website van Langterm Assuradeuren B.V. Langterm Assuradeuren B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres:
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam

Vestigingsadres:
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24360580

Telefoon: 010 447 90 90

E-mailadres: info@langterm-assuradeuren.nl