Calamiteiten: 010 - 447 90 90

Parklaan 3

3016 BA Rotterdam | 010 447 90 90

info@langterm-assuradeuren.nl

www.langterm-assuradeuren.nl

Conflicterende situaties

Wij hanteren een strikte scheiding in werkzaamheden tussen ons volmacht- en ons bemiddelingsbedrijf. Het kan dus niet voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als intermediair.

Als er een conflicterende situatie ontstaat als vertegenwoordiger van twee volmachten dan hebben wij onderstaand beleid geformuleerd.

  • de directie van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;

 

  • indien de beschreven procedures, werkprotocollen en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de directie van het volmachtbedrijf;

 

  • de fraudecontactpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van ons fraudebeleid, waaronder de daarbij horende procedures en controles;

 

  • afwijkingen van beschreven procedures, werkprotocollen en kwaliteitsdocumenten worden genomen:
    • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de directie van het volmachtbedrijf;
    • afwijking van de volmachtbevoegdheden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.

 

  • indien bovenstaande maatregelen geen uitsluitsel bieden, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.